Used 2014 Honda Civic Sedan 4dr CVT EX

Used 2014 Honda Civic Sedan 4dr CVT EX

Sale Price:$17,995
Wilder Discount:$1,182
Internet Price:$16,813

Used 2016 Honda Civic Sedan 4dr CVT EX-T

Used 2016 Honda Civic Sedan 4dr CVT EX-T

Sale Price:$22,995
Wilder Discount:$1,000
Internet Price:$21,995

Used 2017 Honda CR-V EX AWD

Used 2017 Honda CR-V EX AWD

Sale Price:$28,960
Wilder Discount:$968
Internet Price:$27,992

Special
Used 2015 Honda Odyssey 5dr EX

Used 2015 Honda Odyssey 5dr EX

Sale Price:$26,995
Wilder Discount:$1,083
Special Price:$25,912