New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT

Internet Price:$22,634

New 2017 Honda Civic Sedan EX CVT

New 2017 Honda Civic Sedan EX CVT

MSRP:$21,975
Wilder Discount:$1,046
Internet Price:$20,929

New 2017 Honda Civic Sedan EX-L CVT

New 2017 Honda Civic Sedan EX-L CVT

MSRP:$24,675
Wilder Discount:$1,789
Internet Price:$22,886

New 2017 Honda Civic Sedan EX-L CVT

New 2017 Honda Civic Sedan EX-L CVT

MSRP:$24,675
Wilder Discount:$1,789
Internet Price:$22,886

New 2017 Honda Civic Sedan EX-T CVT w-Honda Sensing

New 2017 Honda Civic Sedan EX-T CVT w-Honda Sensing

MSRP:$24,175
Wilder Discount:$1,749
Internet Price:$22,426

New 2018 Honda Civic Sedan LX CVT

New 2018 Honda Civic Sedan LX CVT

Internet Price:$20,956

New 2017 Honda Civic Sedan LX CVT

New 2017 Honda Civic Sedan LX CVT

MSRP:$20,415
Wilder Discount:$966
Internet Price:$19,449

New 2017 Honda Civic Sedan LX CVT

New 2017 Honda Civic Sedan LX CVT

MSRP:$20,415
Wilder Discount:$966
Internet Price:$19,449

New 2017 Honda Civic Sedan Touring CVT

New 2017 Honda Civic Sedan Touring CVT

MSRP:$27,475
Wilder Discount:$1,891
Internet Price:$25,584

New 2017 Honda Civic Sedan Touring CVT

New 2017 Honda Civic Sedan Touring CVT

MSRP:$27,475
Wilder Discount:$1,891
Internet Price:$25,584