New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT

Internet Price:$22,634

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT

Internet Price:$22,739

New 2018 Honda Civic Sedan EX-T CVT

New 2018 Honda Civic Sedan EX-T CVT

Internet Price:$23,899

New 2018 Honda Civic Sedan EX-T CVT

New 2018 Honda Civic Sedan EX-T CVT

Internet Price:$23,899

New 2018 Honda Civic Sedan LX CVT

New 2018 Honda Civic Sedan LX CVT

Internet Price:$20,956

New 2017 Honda Civic Sedan LX CVT

New 2017 Honda Civic Sedan LX CVT

MSRP:$20,415
Wilder Discount:$966
Internet Price:$19,449

New 2017 Honda Civic Sedan LX CVT

New 2017 Honda Civic Sedan LX CVT

MSRP:$20,415
Wilder Discount:$966
Internet Price:$19,449

New 2017 Honda Civic Sedan Touring CVT

New 2017 Honda Civic Sedan Touring CVT

MSRP:$27,475
Wilder Discount:$1,891
Internet Price:$25,584